Θεμέλιο της λειτουργίας της Αγοράς Μοδιάνο, είναι η προσπάθεια που γίνεται από την πρώτη κιόλας μέρα να είναι ένας χώρος «μηδενικών απορριμμάτων» (zero waste).

Μέσα από ένα πρωτότυπο σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων που εφαρμόζεται από τους αποθηκευτικούς χώρους μέχρι τις εισόδους της, στόχος είναι να μην φτάνει τίποτα στον πράσινο κάδο.
Σε ό,τι αφορά τα ανόργανα υλικά, τα τέσσερα βασικά ρεύματα της ανακύκλωσης για τους καταστηματάρχες και όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο είναι δρομολογημένα. Για το χαρτί και το πλαστικό έχει προβλεφθεί πακετάρισμα, συμπίεση και ανακύκλωση, για το μέταλλο συμπίεση και ανακύκλωση, ενώ η συλλογή του γυαλιού θα γίνεται σε δύο «καμπάνες» τοποθετημένες στην Ερμού και τη Β. Ηρακλείου. Επιπλέον, μικροί κάδοι με διαχωρισμό βρίσκονται στον χώρο για τη συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών των επισκεπτών της Αγοράς.

Reuse

Reduce

Μέσα από ένα πρωτότυπο σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων που εφαρμόζεται από τους αποθηκευτικούς χώρους μέχρι τις εισόδους της, στόχος είναι να μην φτάνει τίποτα στον πράσινο κάδο.
Σε ό,τι αφορά τα ανόργανα υλικά, τα τέσσερα βασικά ρεύματα της ανακύκλωσης για τους καταστηματάρχες και όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο είναι δρομολογημένα. Για το χαρτί και το πλαστικό έχει προβλεφθεί πακετάρισμα, συμπίεση και ανακύκλωση, για το μέταλλο συμπίεση και ανακύκλωση, ενώ η συλλογή του γυαλιού θα γίνεται σε δύο «καμπάνες» τοποθετημένες στην Ερμού και τη Β. Ηρακλείου. Επιπλέον, μικροί κάδοι με διαχωρισμό βρίσκονται στον χώρο για τη συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών των επισκεπτών της Αγοράς.

Reuse

Reduce

Ένα μεγάλο στοίχημα όμως είναι ο περιορισμός -και γιατί όχι, ο μηδενισμός- των σύμμεικτων, δηλαδή κυρίως των οργανικών αποβλήτων, που σε μια αγορά τροφίμων και εστίασης είναι λογικό να είναι αυξημένα σε ποσότητες.

Recycle

Rot

Στον ακάλυπτο χώρο της Β. Ηρακλείου έχει τοποθετηθεί ένα πρότυπο ψυγείο, όπου αποθηκεύονται σωστά συσκευασμένα όλα τα οργανικά απόβλητα από τα κρεοπωλεία, τα ιχθυοπωλεία και τα μανάβικα.
Όταν συγκεντρώνονται επαρκείς ποσότητες θα παραλαμβάνονται από ειδική εταιρεία, η οποία θα τ’ αξιοποιεί κατάλληλα -για την παραγωγή βιοαερίου ή ζωοτροφών. Συνολικά, η οργανωτική δομή της αγοράς έχει προβλέψει ώστε να λειτουργούν τέσσερα δωμάτια συγκέντρωσης όλων των υλικών, καθώς και σύστημα διαχωρισμού και διαχείρισης.
Σε συγκεκριμένα καταστήματα υπάρχει μπλε και καφέ κάδος -για τα ανακυκλώσιμα και τα οργανικά απόβλητα αντίστοιχα- προκειμένου το σύστημα να λειτουργήσει με μεγαλύτερη ευκολία. Στόχος είναι το τελικό κλάσμα των σύμμεικτων απορριμμάτων -ό,τι δηλαδή θα πρέπει να πάει στον καφέ κάδο και να οδηγηθεί στον ΧΥΤΑ- να είναι ελάχιστο έως μηδενικό.

Recycle

Rot

Στον ακάλυπτο χώρο της Β. Ηρακλείου έχει τοποθετηθεί ένα πρότυπο ψυγείο, όπου αποθηκεύονται σωστά συσκευασμένα όλα τα οργανικά απόβλητα από τα κρεοπωλεία, τα ιχθυοπωλεία και τα μανάβικα.
Όταν συγκεντρώνονται επαρκείς ποσότητες θα παραλαμβάνονται από ειδική εταιρεία, η οποία θα τ’ αξιοποιεί κατάλληλα -για την παραγωγή βιοαερίου ή ζωοτροφών. Συνολικά, η οργανωτική δομή της αγοράς έχει προβλέψει ώστε να λειτουργούν τέσσερα δωμάτια συγκέντρωσης όλων των υλικών, καθώς και σύστημα διαχωρισμού και διαχείρισης.
Σε συγκεκριμένα καταστήματα υπάρχει μπλε και καφέ κάδος -για τα ανακυκλώσιμα και τα οργανικά απόβλητα αντίστοιχα- προκειμένου το σύστημα να λειτουργήσει με μεγαλύτερη ευκολία. Στόχος είναι το τελικό κλάσμα των σύμμεικτων απορριμμάτων -ό,τι δηλαδή θα πρέπει να πάει στον καφέ κάδο και να οδηγηθεί στον ΧΥΤΑ- να είναι ελάχιστο έως μηδενικό.

Ένα παράδειγμα για την πόλη,
από μία Αγορά συνώνυμο της πρωτοπορίας σε κάθε επίπεδο

Η επιτυχία της διαδικασίας στηρίζεται σε δύο βασικές αρχές. Η πρώτη, είναι η συμμετοχή όλων των ιδιοκτητών καταστημάτων, των εργαζόμενων, αλλά και των επισκεπτών της Αγοράς Μοδιάνο. Η δεύτερη, ο πρωτότυπος και οργανωμένος σχεδιασμός, που μπορεί να αποτελέσει «πιλότο» για την εφαρμογή του ίδιου συστήματος διαχείρισης των αποβλήτων σε πολλές άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης, με έμφαση στην εστίαση.